Online stavební deník

Drobní investoři/stavitelé se často dostávají do situace, kdy je stavební firma tak nějak “podvede” (jiný materiál na stavbu než byl domluven, nekvalitně odvedená práce apod.). Často se jedná o drobnosti, které investor zjistí až několik týdnů od kolaudace stavby. Tyto nepříjemnosti však vedou i k soudnímu sporům, kde je rozhodujícím důkazem stavební deník. Online stavební deník má oproti tištěnému výhodu, že všechny záznamy automaticky ukládání do cloudu, čímž zamezuje jejich falšování (dopisování dodatečných informací, mazání nebo přepis). Zároveň umožňuje investorovi kdykoliv a kdekoliv zkontrolovat průběh prací (použitý materiál, odchylky od stavebního plánu) bez toho, aniž by musel pravidelně na stavbu dojíždět. Používáním online stavebního deníku investor předchází klasickým nástrahám stavebních firem (volné řádky pro případné dopsání nových informací, ztráty některých listů nebo celého deníku), a tím se chrání proti neférovému jednání ze strany stavební firmy.

Online stavební deník, který vyvíjí společnost Constructo, je softwarovým řešením určeným pro soukromé osoby a stavební firmy. Je ochranou všech zúčastněných na stavbě v případě soudních sporů o nekvalitně odvedenou práci.

 

Leave a Comment