Spotřebiče a elektronika

Spotřebiče a elektronika

Spotřebiče a elektronika

Od března se musí značit žárovky pouze novými energetickými štítky: označení A++ či A+ končí

S koncem února uplynulo přechodné období, během kterého bylo možné prodávat světelné zdroje s „plusovými“ štítky označujícími třídu energetické spotřeby. Od 1. března už nelze žárovky se starými štítky prodávat, poskytovat ani vystavovat. Používání plusových znamének na štítcích označujících energetickou […]