Energie

Jak ušetřit v roce 2024? Připravte se už nyní

Topná sezóna se s postupným příchodem jara chýlí ke konci, pro majitele domů a bytů to však znamená, že by se měli začít připravovat na následující zimu. Ceny za energie se sice podle ČSÚ začaly v březnu po dlouhé době snižovat, jde ale pouze o jednotky procent, což je oproti rekordnímu růstu v roce 2022 jen zanedbatelná změna. Odborníci navíc varují, že se růst bude projevovat na vyúčtováních také v následujících letech, protože dodavatelé musí nakupovat elektřinu s časovým předstihem.

To vše tedy znamená, že pokud budou chtít majitelé ušetřit na provozních nákladech, budou muset změnit přístup k odebírání i spotřebě. Jaká opatření mohou provést?

Vyhlídky nejsou příznivé

Rok 2023 přinesl podle odhadů plošné zvyšování záloh na energie a odběratelům tak výrazně vzrostly náklady na bydlení. Březnová čísla ukazují, že se ceny začínají postupně zase snižovat, jde ale jen o jednotky procent – elektřina zmírnila růst z lednových 36,4 procent na 32 %, ceny zemního plynu klesly z 87% růstu na 74,3 %. Podle odborníků ale rozhodně není vyhráno. Nejenže Čechy trápí stále velmi vysoká inflace a růst dalších spotřebitelských cen, příznivé nejsou ale ani vyhlídky na snížení nákladů na energie. Vzhledem k tomu, že je dodavatelé musí nakupovat s časovým předstihem, se tak opravdového snížení ještě dlouhou dobu nedočkáme. „Současná situace představuje pro bytová družstva velký problém. Růst cen energií v kombinaci s obecně zhoršenou finanční situací obyvatel může být pro mnohá družstva a společenství náročný,” popisuje situaci Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD).


Pomoci může nová legislativa a kolektivní energetika

Jednou z největších novinek, kterou mohou v současné době majitelé domů a bytů či SVJ a družstva využít, jsou principy takzvané kolektivní energetiky. „Díky novele energetického zákona nazývané Lex OZE 1 nyní mají bytové domy otevřené dveře k využívání fotovoltaiky bez omezení, se kterými se musely potýkat v minulosti. Nově tak díky legislativě mohou stavět solární panely s výkonem až 50 kWp bez speciální licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) či stavebního povolení,” vysvětluje Martin Hanák a dodává: „další změnou je i možnost využívat vyrobenou energii nejen ve společných prostorách, ale i v jednotlivých bytech.” Výhodou je také to, že nové znění vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou umožní využívání energie vyrobené ve FVE v bytech při zachování práva individuální volby dodavatele energie pro všechny uživatele bytu. Malé obnovitevitelné zdroje je možné stavět bez nutnosti shánět odpovědného zástupce a měsíčně podávat zprávy operátorovi trhu s elektřinou (OTE).

Co je potřeba zvážit?

Sdílení energie s sebou přináší mnoho pozitiv. Před tím, než se ale bytové družstvo či SVJ pustí do realizace, přichází fáze příprav, která by měla zahrnovat ověření technické realizovatelnosti projektu, ale také zjištění zahrnující:

  • počet účastníků (jejich podíly a podoba alokačního klíče, tedy procent, podle kterých bude rozdělována elektřina dodaná do jednotlivých odběrných míst),
  • vhodný výkon solární elektrárny (zejména ve  vztahu k  velikosti a  poloze střechy bytového domu a spotřebě jednotlivých účastníků),
  • financování výstavby a získání dotace Nová zelená úsporám
  • instalace a  připojení elektrárny do OMv, a to i z pohledu kapacit distribuční soustavy,
  • výměna elektroměrů za elektroměry průběhové u všech účastníků.

V další fázi musí proběhnout hlasování podle platných stanov SVJ či družstva. Pokud se obyvatelé na zavedení solárních panelů shodnou (předpokladem pro přijetí rozhodnutí je předchozí zpracovaní „studie proveditelnosti“ pro konkrétní objekt energetickým specialistou  a její vyhodnocení).

Další zvýhodnění se připravuje

V současném jednání je také novela Lex OZE 2 (Lex obnovitelné zdroje energie 2), která na tu současnou navazuje. Tato novela slibuje nastavení pravidel pro komunitní energetiku, tedy systém, ve kterém budou vznikat energetická společenství, která se budou podílet na výrobě a sdílení elektrické energie vyrobené v menších, lokálních a zpravidla obnovitelných zdrojích energie. Umožní tedy sdílení  energie i v rámci distribuční sítě. „V praxi by to znamenalo, že by se do energetických společenství mohla propojovat nejen družstva a SVJ, ale i obce a soukromí majitele nemovitostí a další subjekty napříč celou republikou a posílat si energii vyrobenou pomocí solárních panelů podle toho, kde by byla zrovna potřeba,” říká Martin Hanák ze SČMBD. Novela by se měla dočkat účinnosti od 1. 1. 2024.

Solární panely jako nová povinnost

Poslanci Evropského parlamentu v březnu schválili významné změny v oblasti snížení energetické náročnosti budov. Nové budovy mají mít nulové emise a povinné solární panely, pokud to bude technicky a ekonomicky proveditelné. Pro soukromý sektor má nařízení platit od roku 2028, pro nové budovy, které vlastní či využívá veřejný sektor, dokonce od roku 2026. „V případě nových budov tyto zpřísňující požadavky chápeme, ale za cela problematické považujme stanovení obdobných požadavků i pro všechny stávající budovy, tak jak o tom do budoucna uvažuje připravované znění příslušné evropské směrnice“, doplňuje Hanák ze SČMBD. K naplnění cílů povedou komplexní rekonstrukce domů,  zateplování, a využívání nových technologií, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární panely, které se od roku 2032 budou dávat na byty a domy povinně při každé větší renovaci. Renovace se budou platit z evropských dotací. Příslušná směrnice má nyní z Evropského parlamentu putovat  do Rady EU, kde ještě může projít dílčími změnami. „Věříme, že se změny v případě stávajících budov podaří prosadit“, říká Hanák.

Energetický audit a kontrola zařízení

Po tom, co skončí topná sezóna, je také nejlepší příležitost k tomu provést audit spotřeby energie v domě a podrobit všechna používaná zařízení pravidelné kontrole. Cílem auditu je zjistit, zda je energie v domě využívána efektivně a případně navrhnout řešení pro následující rok. Kontrola zařízení poté může pomoci zejména s úniky tepla nebo naopak zanesením. Pro obyvatele je poté někdy problém také zaprášení či přikrytí radiátoru, která zabraňují v přístupu tepla do bytu. Častou nepříjemností je i zavzdušnění nebo špatná funkce či stáří termostatický ventilů. V rámci auditu tak dojde nejen ke zhodnocení výchozího stavu, ale také návrhu na opatření ke snížení spotřeby energie.

Zateplení domu je základ

Jednou z nejzákladnějších věcí, které by dnešní moderní bytové domy měly mít, je dobré zateplení a kvalitní okna, která zajistí izolaci tepla. Řada budov v ČR už rekonstrukcí prošla, stále ale existují ty, které každoročně protápí energii, kterou by si mohly díky zateplení uchovat. „I nadále doporučujeme všem bytovým družstvům a SVJ, aby si zjistily možnosti dotace Nová zelená úsporám, která bytovým domům poskytuje příspěvky na udržitelné rekonstrukce, jako je právě zateplení. Díky tomu mohou ušetřit až 20 % všech nákladů,” dodává Martin Hanák.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..