Stavba a rekonstrukce

Podzemní prostory v domě budou suché i díky bílé vaně z betonu PERMACRETE

V dnešní době, kdy často bojujeme o každý centimetr obytné plochy navíc, má smysl při plánování stavby uvažovat o sklepě či suterénu. Copak vám by se nelíbilo mít vlastní domácí wellness, vinárničku, prádelnu nebo dílnu? Problémem sklepů však často bývá podzemní voda a zemní vlhkost. Možnému zatékání lze předejít realizací podzemních částí konstrukce z kvalitních vodonepropustných betonů z nabídky skupiny Českomoravský beton. Pod označením PERMACRETE se skrývá značkový beton speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých také pod pojmem „bílá vana“. Ve srovnání s klasicky izolovanou konstrukcí je výhodou bílé vany především úspora nákladů za izolace a jednodušší řešení případných závad. Značkový beton PERMACRETE pomáhá svým složením omezit vznik trhlin od smrštění a hydratačního tepla a průsak hmotou betonu. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily. Více na www.permacrete.cz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V současné době bývají nové rodinné domy zpravidla nepodsklepené, většina z nich se staví rovnou na základovou desku. Důvodem je hlavně fakt, že realizace sklepa nebo jiných podzemních částí domu (suterén apod.) znamená kromě nákladů za výkopové a zemní práce také zvýšené riziko zatékání do domu. Toto riziko však lze výrazně snížit díky realizaci vodonepropustné podzemní konstrukce. Jak už název napovídá, tento typ konstrukce má kromě statické funkce (únosnost atd.) i funkci hydroizolační. Předpokladem vodonepropustnosti konstrukce je pak vhodně navržený beton a dále správné navržení a provedení konstrukce, spár a prostupů.

Omezení průsaku vody hmotou betonu jako základní vlastnost

Speciální beton PERMACRETE byl navržen tak, aby v maximální míře odpovídal zásadám pro navrhování bílé vany. Konstrukce proto může bez problémů čelit prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Základní, a vlastně nejméně problematickou vlastností betonů pro vodonepropustné konstrukce, je omezení průsaku vody hmotou betonu. Betony PERMACRETE mají zaručený maximální průsak tlakovou vodou dle typu na úrovni 20 – 35 mm.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minimalizace trhlin, cestiček pro podzemní vodu

Kromě snížení maximálního průsaku tlakovou vodou, je důležitou vlastností betonů PERMACRETE snížení smrštění a vývinu hydratačního tepla minimalizující riziko vzniku trhlin. Trhliny jsou totiž největším nepřítelem podzemních vodonepropustných konstrukcí, nepříznivě ovlivňují jejich zásadní vlastnost, vodonepropustnost. Trhliny vznikají zejména smrštěním betonu během jeho zrání a vysychání. Vznik trhlin záleží na velikosti smrštění betonu, na jeho vyztužení a na pevnosti betonu v tahu. Je tedy vidět, že vznik trhlin je závislý na správném komplexním návrhu konstrukce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rozptýlená výztuž omezuje vznik trhlin

PERMACRETE splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Standardně se vyrábí v pevnostních třídách C25/30 až C40/50. Pro zvýšení pevnosti v tahu za ohybu lze použít typ PERMACRETE D s obsahem rozptýlené výztuže v podobě ocelových drátků. Ty se do betonu přimíchávají již na betonárně a spolu s ním se dopravují na stavbu autodomíchávačem.Díky rozptýlené výztuži dochází (dle příručky Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb-Heft 483) k výraznému zmenšení šířky trhliny (až o 50 %) a omezení průtoku vody skrz trhlinu (až o 95 %). Rozptýlená výztuž dokáže v některých případech zcela nahradit běžnou betonářskou výztuž. Použití betonu PERMACRETE D ve stěnové konstrukci má tak významný přínos kvalitativní i ekonomický.

Betony PERMACRETE jsou navrhovány v tekutější konzistenci S4 až SF1 (lehce zhutnitelný beton), což zajistí dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnicích prvků ve spárách. Beton se díky vyšší tekutosti lépe rozteče po bednění a vyplní všechny záhyby konstrukce do všech detailů.

Předpokladem realizace kvalitní vodonepropustné konstrukce je úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu – tedy zadavatele, projektanta, výrobce betonu a realizační firmy. Před betonážemi nabízí společnost Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem místní betonárny. Více na www.transportbeton.cz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

——————————————————————————————————————————————————

 Transportbeton od ČMB

Pojmem „transportbeton“ je označován beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce na betonárně. Výrobce ho dodává v čerstvém stavu k použití na staveništi dopravený autodomíchávači nebo do přepravního prostředku odběratele.

Právě transportbeton, vyráběný v širokém spektru pevnostních tříd a druhů, je základním produktem společnosti Českomoravský beton. Základními vstupními materiály pro výrobu betonu jsou cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, přísady a příměsi. Při vlastní výrobě se používají různé druhy těchto materiálů, jejichž kombinace definují výsledné vlastnosti jednotlivých typů betonů. V nabídce společnosti Českomoravský beton jsou jak čerstvé betony, tak lehce zpracovatelné betony, samozhutnitelné betony, betony pro systémy ztraceného bednění, vláknobetony, vodonepropustné betony a barevné betony.

Výrobu transportbetonu doplňuje Českomoravský beton o výrobu prefabrikátů, litých podlahových směsí, zdicích a omítkových malt, dále poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

O společnosti Českomoravský beton, a.s.

Českomoravský beton, a.s. je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Skupina Českomoravský beton patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílela na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných domů. Českomoravský beton je spolu se společnostmi Českomoravský štěrk a Českomoravský cement součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..